جاوید قدیمی

هنگام

جوانه عاشقی

بوی گام هایت را چشیدم و امروز سویت آمدم و کاش کاسه آبی بود پشت پایت می ریختم تا زودتر برگردی و در هنگامه ی کشتزار عاشقی من بودم و…

ادامه مطلب
پرده ی خورشید

پرده ی خورشید

من نادانی ام را پس پرده ی عشق می نوازم من دست هایم را با تلألؤ خورشید می شویم من در اندک فضای دلم، امید به تو دارم من در…

ادامه مطلب