جاوید قدیمی

وجود

ساختن هنرمند

نمی شود هنرمند را بوجود آورد تنها می شود زمینه ی هنرمند شدن افراد را بوجود آورد

ادامه مطلب

تاریک خانه ی دنیا

من از بودنم نمی هراسم بلکه هراسم از نبودنم هست هراس برایم وحشت تعبیر می شود، حال آنکه ترس وجودی آن برایم بیشتر مورد احساس است. این زمان و این…

ادامه مطلب

تلألوی پشیمانی

کلماتم بر روی زمین می ریزند می نگرم به کاشی های کف اتاق و چه تلألوی ! می دانم واپسین لحظات است روحم مرا به شرمی از آه فرا می…

ادامه مطلب