جاوید قدیمی

وسایل ارتباط جمعی

عصر جهانی شدن

کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن

چکیده جهانی شدن فرایندی است اجتناب­ ناپذیر که از قرن نوزدهم و بیستم شروع شده و همراه با فراز و نشیب­ هایی که هیچ­گاه به­ جز دوران جنگ های جهانی…

ادامه مطلب