جاوید قدیمی

وطن

گفتم که بگویم …

گفتم که بگویم … گر عاشقی سخت است گر بی وفایی راحت است بدان که اینجا اهل دل زیاد است بدان که اینجا آن جا نیست بدان که اینجا داننده…

ادامه مطلب