جاوید قدیمی

پنجره ی

میام پیشت

یه  روزی از همین در از همین پنجره میام پیشت آینه ها رو بخاطر تو میشکونم فقط بخاطر تو میشکنم از این غربت فاصله ها رو به افق میام راه…

ادامه مطلب