جاوید قدیمی

چشم

بهانه عاشقی

آقا تو را بخاطر خودت دوست دارم مشکلات بهانه ان باز آی که دل های ما را جلا دهی چشم های به انتظار نشسته و خشکمان را سیراب سازی

ادامه مطلب

سر سپرده ی عشق تو

شعله ها از پس پرده ی نور می آیند به چشم چشم چشمه ی عشق لبریز وجود است هنوز کاش وام دار تو بودم کاش سر سپرده ی عشق تو…

ادامه مطلب