جاوید قدیمی

کلمات

سر سرای خیالات

رنگ عشقم هم، گاه و بی گاه به جان جهد بی تاب زمان خواهد راند. این همان جاست که رنگ ها در پی گهواره ی کوچک زمان می گریند. بودم…

ادامه مطلب

تلألوی پشیمانی

کلماتم بر روی زمین می ریزند می نگرم به کاشی های کف اتاق و چه تلألوی ! می دانم واپسین لحظات است روحم مرا به شرمی از آه فرا می…

ادامه مطلب