جاوید قدیمی

کودکانه

تولد

گاهی تولد نشانه اینست که مرور کنی مرور کنی گذشته ات را و خاطراتت را سیر کنی در عالم رویای کودکانه ات که چگونه گذشت و چه ها باقی ماند…

ادامه مطلب