جاوید قدیمی

گام

همپای تو

گوش کن انگار همین دیروز بود... من بودم و یک جعبه ذرات دلم برای تو و چه لبخندی زدی با برق سلامتیت درخت زندگیم را در آن آدینه سرد، سرسبز…

ادامه مطلب