جاوید قدیمی

گلواژه

سلام به روی باران

سلام به روی باران به عشق همیشه خندان به گلواژاه های لبخند به طراوت شبنم به روی ماه تو به خال ابروی تو به یاد لحظه های تو دلم به…

ادامه مطلب