جاوید قدیمی

یادگاری

من انگار هراسناک، هراسانم

انگار هراسناکم

من از یادگاری هایم هراسانم من از دلتنگی هایم هراسانم من از دیوانگی هایم هراسانم من از گوشه گیری هایم هراسانم من انگار هراسناک، هراسانم من انگار در تاب مرگ،…

ادامه مطلب