جاوید قدیمی

age

دیار مه آلود

من از روزگارم بس غمگینم من از این دیار مه آلود سخت اندوه ناکم گرچه من هستم زین اوصاف ولی در دلم اندوه جان فزایی دارم من بودنم را زین…

ادامه مطلب