جاوید قدیمی

along

کرانه ی سکوت

من در این کرانه بی انتهای ظلمت تو را چگونه از درون وحشت سکوت فریاد بزنم من چگونه تو را بخوانم تا مرا نجات دهی من تو را نمی بینم…

ادامه مطلب

قلب بیداد زمان

باز هم، باز هم بازهای شکاری میرسند از قلب بیداد زمان من اندوهناک می نگرم می بینم تو را در دور دست پنهان کاش من هم می آمدم نزدیکت کاش…

ادامه مطلب