جاوید قدیمی

curtains

دست توفیقی ایمان

دست توفیقی ایمان

روز ها از پی هم می گذرند در پس پرده ی شرم من از این کنج بی حیایی تو را می بینم تو را که در گوشه ی خلوت نور…

ادامه مطلب
پرده ی خورشید

پرده ی خورشید

من نادانی ام را پس پرده ی عشق می نوازم من دست هایم را با تلألؤ خورشید می شویم من در اندک فضای دلم، امید به تو دارم من در…

ادامه مطلب