جاوید قدیمی

fantasy

لغزشگاه خیال

صدای قطرات آب می آید، از چشمه ای ابری که به حالم می گرید وا پس نهادم از این روزگار می خواهم پاهایم را استوار بر روی لغزشگاه خیال بردارم…

ادامه مطلب