جاوید قدیمی

Gala

خورشید یاقوت، آب الماس

یاقوت خورشید، الماس آب

من می توانم از کنار پنجره یاقوت های زرد خورشید را بگیرم من می توانم در کنار حوض، از لبش الماس های آب را بگیرم من در کنار خاک هستم…

ادامه مطلب