جاوید قدیمی

grea

اذان عشـــــــق

صدای اذان می آید مرا بسوی خود می خواند «الله اکبر» شهادت می دهم، اغراق می کنم به رسالت به مفاهیم به قدرت مطلق به علم مطلق به مولایمان به…

ادامه مطلب