جاوید قدیمی

light

سر سپرده ی عشق تو

شعله ها از پس پرده ی نور می آیند به چشم چشم چشمه ی عشق لبریز وجود است هنوز کاش وام دار تو بودم کاش سر سپرده ی عشق تو…

ادامه مطلب

چون به او پیوسته شدیم، یک به یک خواهیم رسید

هوا به سردی می گراید؛ اما دل های ما باید از گرمی روشنایی بخش ِ چون او متبلور شود. خود را به او که هر چیز و هر آنچه که…

ادامه مطلب

زمان باد

اگر از روزهایم گله نداشته باشم؛ از چه و که گله مند باشم؟ حال آنکه من باید از خود گله داشته باشم، من که دانسته یا ندانسته خواستم که اینگونه…

ادامه مطلب