جاوید قدیمی

night

بغض بهانه گیر

دلگیرم دل گیرم از این سکوت از این بهانه گم کرده ام سکوت خورشید را گم کرده ام بهانه ی بودن را باید تمام کنم این شب تاریک غبار آلود…

ادامه مطلب