جاوید قدیمی

pain

صندوق اعمال

زندگیم را درون پاکتی می گذارم غریبانه آنرا درون صندوق اعمالم می اندازم می روم تا آن سر خیابان در  آن شب سرد یلدامون منو خاموش می کرد اندوه سوزناک…

ادامه مطلب