جاوید قدیمی

perhaps

چندین هزار، با آوای هزار

قلب فیلی، عقل موشی

چندین هزار، با آوای هزار فکر کردم. در اندیشه بودم قلبم مثل فیل بود عقلم مثل موش بود شاید همین باعث جدایی قلبم از عقلم بود!

ادامه مطلب
درخت زندگی

زندگی باید کرد

نمی دانم از دبیرستانم بنویسم یا از دانشگاهم … به یاد جمله ی هر چه می خواهد دل تنگت بگو می افتم … آن گاه است که به یاد خاطرات…

ادامه مطلب