جاوید قدیمی

red

قلب آتشین من

مرگ بر این زندگی، ننگ بر این بیچارگی اهرمن در من نفوذ کرده، او بر من اثر کرده! خدایا مرا نجات بده زین منجلاب ظلمانی …! اندیشه هایم زنگ زده…

ادامه مطلب