جاوید قدیمی

secrets

همهمه ی راز کهن

همهمه ی راز کهن

و چه گویم و چه گویم از همهمه ی راز کهن گویم از راز / جویم از رود آن زلال بی تاب می روم سوی حباب دریاب مرا نشکن مرا…

ادامه مطلب