جاوید قدیمی

sinkhole

شایدهایم من را دوست دارند

شایدهایم من را دوست دارند

روزگارا واژه هایم بی تو خوب می شد، بی تو خوب می شد اگر نبودی روزگار! روزگارم بس سخت می گذرد، در این هیاهوی زمستان … آری می دانم اکنون…

ادامه مطلب