جاوید قدیمی

water

لغزشگاه خیال

صدای قطرات آب می آید، از چشمه ای ابری که به حالم می گرید وا پس نهادم از این روزگار می خواهم پاهایم را استوار بر روی لغزشگاه خیال بردارم…

ادامه مطلب
خورشید یاقوت، آب الماس

یاقوت خورشید، الماس آب

من می توانم از کنار پنجره یاقوت های زرد خورشید را بگیرم من می توانم در کنار حوض، از لبش الماس های آب را بگیرم من در کنار خاک هستم…

ادامه مطلب