جاوید قدیمی

رویای

رویای شب

من خیالاتم را به کسی خواهم گفت که به رویای شب نزدیک است این نهان کده ی عشقم را به کسی نخواهم گفت چون که او بیزار است دل در…

ادامه مطلب