جاوید قدیمی

محبت

یک جرعه محبت

یک جرعه محبت را می توان در دفتر عشق نوشت اما سیراب کردن معشوق راهی بس طولانی دارد...

ادامه مطلب

نوای دل انگیز تو

بیا که دلم مهربانیت را میخواهد صدای دل انگیز محبتت را میخواهد بیا که دلم با دلت خو کرده نسیم دل انگیز بهار با یاد تو وزیدن گرفته (بیشتر…)

ادامه مطلب