جاوید قدیمی

چشمه

سر سپرده ی عشق تو

شعله ها از پس پرده ی نور می آیند به چشم چشم چشمه ی عشق لبریز وجود است هنوز کاش وام دار تو بودم کاش سر سپرده ی عشق تو…

ادامه مطلب