جاوید قدیمی

Hope the sun

پرده ی خورشید

پرده ی خورشید

من نادانی ام را پس پرده ی عشق می نوازم من دست هایم را با تلألؤ خورشید می شویم من در اندک فضای دلم، امید به تو دارم من در…

ادامه مطلب