جاوید قدیمی

ink black night

من پشیمانم، من پشیمانم

شاید اما شاید …

دیشب نمی دونم چی شد، یه جوری شدم! روان نویسم را روی کاغذ غلتاندم و این ها را نگاشتم: در کنار دوستان بودن صفایی دیگر است باز هم شبی بودن…

ادامه مطلب