جاوید قدیمی

smileys

زمان هجران

من از این وادی هجران زمان بیزارم از قصه به غصه رسیدن هایم بیزارم تازه می فهمم که صورتک ثانیه هایم رنگ سیاهی به خود گرفته اند!

ادامه مطلب