جاوید قدیمی

World

دنیادا

دنیادا بیر گوش اولوب اوچایدم گانات چالب باغ، باغچانی جزئیدم دنیادا من اولایدم بی یاغیش یاغایدم اوریوه صفا وریدم سنیون دردو بیر دوا وریدم سالما من اوزونن اوزاخ جل باغ…

ادامه مطلب

گفتم که بگویم …

گفتم که بگویم … گر عاشقی سخت است گر بی وفایی راحت است بدان که اینجا اهل دل زیاد است بدان که اینجا آن جا نیست بدان که اینجا داننده…

ادامه مطلب